Kalendář akcí:


Beachvolejbalový turnaj - ženy U20

20. července - Veselí nad Moravou

Beachvolejbalový turnaj - mixy U20

3. srpna - Veselí nad Moravou

Beachvolejbalový turnaj - mixy

17. srpna - Veselí nad Moravou

Zobrazit všechny akce

BEACH AREÁL - KOUPALIŠTĚ


Zahájení letní beachvolejbalové sezóny na kurtech u koupaliště od 14. května 2024.

Hřiště je k dispozici denně od 9.00 do 22.00 hodin. Hřiště je nutné rezervovat předem u správce na tel. čísle: 774 145 164. Bez předchozí domluvy není možné hřiště využívat!

Nájemci jsou povinni po sobě hřiště uklidit (uhrabat ho) a vrátit vypůjčené sportovní vybavení. Dále jsou nájemci povinni dodržovat provozní řád (nalezenete zde, i u beachvolejbalových kurtů).

Cena: 100 Kč/hod./kurt. V areálu jsou dva kurty: BÍLÝ (písek z hřiště Panského dvora) a ŽLUTÝ (původní písek z hřiště na koupališti).

Více informací poskytne správce při domluvě pronájmu.

Aktuální rozpis:


Provozní řád:

1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád beachvolejbalového areálu (dále jen „areálu“) při používání beachvolejbalového hřiště (dále jen "hřiště").

2. Areál a hřiště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby od 9:00 do 22:00 hodin a po předchozí domluvě se správcem areálu.

3. Vstup do areálu a na hřiště je možný po zaplacení pronájmu.

4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost.

5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce.

6. Na výzvu správce jsou návštěvníci hřiště povinni neprodleně tento prostor opustit.

7. Do areálu a na hřiště je zakázán vstup s láhvemi, sklenicemi či jiným obdobným materiálem.

8. Areál je určen pro provozování beachvolejbalu. Jakékoliv jiné aktivity podléhají povolení správcem areálu.

9. Návštěvníci berou na vědomí, že hřiště a jeho vybavení je rekreační a tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry. V případě poškození části hřiště či sportovního vybavení je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu, a to v plném rozsahu.

10. V případě nepříznivého počasí se hřiště nepoužívají. Rozhodnutí o nepoužitelnosti hřiště vydává správce.

11. Správce může při zhoršení kvality počasí nebo jiných okolností přerušit, případně ukončit užívání hřiště, a to bez nároku na vrácení vstupného.

12. Platí přísný zákaz kouření na hřišti a přilehlém okolí (i podél vnějších mantinelů).

13. Objekt je monitorovaný kamerovým systémem Městské policie Veselí nad Moravou.

14. Provozovatel neodpovídá za odložené věci.

15. Návštěvníci mají zakázáno manipulovat se sítí či lajnami. V případě potřeby je nutné kontaktovat správce.

16. Stav hřiště je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Po skončení pronájmu nebo vstupu jsou povinni návštěvníci hřiště upravit. Hřiště jsou provozovatelem udržované nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky.

17. Zrušení pronájmu hřiště (bez povinnosti zaplacení pronájmu) je možné alespoň 5 hodin před danou rezervací.

18. Vstup do areálu koupaliště (mimo využití WC) je zakázáno, pouze při zakoupení vstupného u pokladny koupaliště.

19. Před vstupem do areálu koupaliště (za účelem využití WC) je návštěvník povinnen využít mobilní sprchu k očištění od písku.

20. Vstup do areálu a na hřiště a provozovaná činnost je na vlastní nebezpečí.

Spolupracujeme:

Město Veselí nad Moravou

DECRO Bzenec

TJ Sokol Veselí nad Moravou